סל הקניות שלי
בדיקות-נאותות


 • בדיקת נאותות הינה תהליך של בדיקה המסייע למשקיע לזהות את כלל ההזדמנויות, החשיפות והסיכונים העסקיים טרם ביצוע עסקה מול גורם כלשהו.

  בדיקת נאותות הינה הליך חיוני בכל עסקה של רכישת חברה או פעילות ובעסקאות מיזוג. הבדיקה נועדה לוודא את נכונות מצגי הצד המוכר, לזהות ולאמוד את הסיכונים הכרוכים בעסקה ולהעריך את הפוטנציאל הגלום בה.

  בדיקת נאותות כוללת בדרך כלל:
  • קריאה וניתוח של הדוחות הכספיים ומידע נלווה
  • ניתוח איתנותה הפיננסית של החברה
  • בחינת חשיפת המס של החברה לרשויות המס
  • קיומן של התחייבויות תלויות
  • בחינת התחייבויות כלפי עובדים
  • ניתוח של נכסים
  • ניתוח הכנסות
  • ניתוח של הוצאות, תקציבים ודיווח פנימי אחר
  • בחינת מערך הניהול והשיווק של החברה
  • התקשרות מול המדען הראשי והתחייבויות אפשריות בהקשר זה

  מטרת בדיקת הנאותות לעזור לך לבצע השקעות חכמות על סמך נתונים אמינים ועדכניים לשם קבלת החלטה או ביצוע עסקה.

  המתודולוגיה שפותחה במשרד ברזלי נוקטת בגישה רב תחומית: בדיקה כוללת של כל תחומי הפעילות והדיווח הקריטיים של החברה הנבדקת, באמצעות אנשי מקצוע בעלי ניסיון והתמחות רלוונטיים, לא פעם נערכת גם הערכת שווי כלכלי על בסיס ממצאי הבדיקה. התהליך מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם עורכי הדין המבצעים את הבדיקה המשפטית.

  משרדנו בעל ניסיון רב בביצוע בדיקות נאותות. נשמח לסייע לך וללוות אותך בתהליך זה.