סל הקניות שלי
ביקורת-מערכות-מידע
 • שירותי המשרד בתחום ביקורת ויעוץ למערכות מידע:

  • בחינת מערכות המידע והתאמתן לארגון
  • בחינת תהליכי העבודה ביחידת המחשב 
  • ליווי ובקרת פיתוח או רכש של מערכות מידע (IDEA/ ACL )
  • ניתוח מתקדם של בסיסי נתונים באמצעות כלים ממוחשבים 
  • ביקורת אבטחת מידע IT
  • ביצוע סקרי סיכוני  IT Governance 
  • ניהול הרשאות