סל הקניות שלי
הגנת-הפרטיות

 • בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) אשר חלות על כל ישות בישראל.
  וחקיקה של האיחוד האירופאי – GDPR שחל על כל ארגון המחזיק ומעבד מידע על אזרחי ותושבי האיחוד האירופאי ללא תלות במקום מושבו של הארגון. 

  ברשות להגנת הפרטיות יחלו להפעיל מערך חדש אשר יבצע ביקורות במספר גופים המחזיקים במידע אישי רב.
  הפרות חמורות של החוק עלולות להוביל לפתיחה בהליכי אכיפה מנהלית או פלילית, בהתאם לסמכות ושיקול דעת הרשות.

  הסכנות הכרוכות בעבירה זו:
  פגיעה במוניטין ובריחת לקוחות.
  אובדן שוק ולקוחות עקב דרישה להצגת תאימות לחוקים כתנאי להתקשרות עסקית.
  תביעות פיצויים ותביעות ייצוגיות.

  ומצד האירופאים:
  הטלת קנסות של עד 4% מהמחזור או 20 מיליון יורו – כגבוה!

  אנו במשרד ברזלי ושות', רו"ח מציעים לכם מגוון רחב של שירותים בנושא הגנת הפרטיות, הכוללים:

  • ניתוח ומיפוי התהליכים בארגון לזיהוי מידע ותהליכים רגישים –Data Protection Impact Assessment     
  • מיפוי וסיווג מאגריי המידע בארגון לשם הגדרת רמת ההגנה הנדרשת.
  • הכנת דו"ח פערים בין המצב הקיים לבין דרישות הרגולציות.
  • הכנת תוכנית עבודה מפורטת לטיפול בפערים.
  • עדכון וכתיבת נהלים נדרשים כדוגמת נוהל דיווח אירוע דליפת מידע.
  • הכנת וביצוע הדרכות.
  • מתן המלצות למחלקה המשפטית בנוגע לשינויים ותוספות אשר נדרש ליישם בחוזי ההתקשרות.

  ושירותים נוספים:
  • ביצוע סקר אבטחת מידע.
  • ביצוע בדיקות חדירה.
  • ביקורת על היערכות הארגון לעמידה ברגולציה.
  • יעוץ וליווי הארגון בהמשך.
  למידע נוסף:
  054-4861215 - עפרה בירון 
  [email protected]