סל הקניות שלי
ייפוי-כוח-מתמשך

 • יפוי כח מתמשך: הכלי באמצעותו יתאפשר לכם להסדיר את עתידכם מבעוד מועד ובראש שקט – סער כהן, עו"ד

  רבים מאיתנו חוששים מהרגע בו לא יוכלו לטפל בעצמם ועסוקים בשאלות כגון: מה יהיה איתי? מי יטפל בי? מה יהיה אם בני המשפחה יהיו חלוקים בדעותיהם? מה יהיה אם יטפלו בי באופן שונה מהדרך בה הייתי רוצה? כיצד אוודא שיבצעו את רצוני גם כאשר לא אהיה בתפקוד מלא?

  במטרה לתת מענה לסוגיות אלו ולסוגיות נוספות תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") אשר יצר הסדר משפטי חדש - "יפוי כח מתמשך". לראשונה ניתנה לכל אדם בישראל האפשרות להבטיח משפטית את הטיפול בגופו, בריאותו ורכושו במקרה של אובדן כשירות.
  יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו בשלב בו הינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. ביפוי כח מתמשך אדם יכול לקבוע כיצד יראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים, לקבל החלטות בקשר לעניינים אלה ולמנות אנשים מהימנים עליו כמיופה כח אשר יפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו.
  האדם שנותן את יפוי הכח יכול לקבוע באילו עניינים יוכל לקבל את עזרתו של מיופה כח שיתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.
  בכל עת ניתן לבטל את פוי הכח או לשנותו באמצעות הפקדת יפוי מתמשך חדש.

  התיקון לחוק מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירתו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.
  יפוי כח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – האדם הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו.
  האדם הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכח לידעם על כניסת יפוי הכח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור האדם הממנה.
  נקבע כי יפוי כח מתמשך יערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין, אשר אין לו עניין אישי ביפוי הכח ואשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
  סוגי העניינים שניתן לכלול ביפוי הכח המתמשך 
  יפוי הכח המתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים) או לעסוק בעניינים רפואיים בלבד.
  משמעותו של יפוי כח מתמשך לעניינים רכושיים הינה סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, כספים והתחייבויות, לרבות ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות משפטיות ועוד.
  משמעותו של יפוי כח מתמשך לעניינים אישיים משמעותו סמכות לקבלת החלטות ולביצוע פעולות שונות בנושאי רווחה, איכות חיים, סיפוק צרכים יומיומיים (כגון ביגוד ומזון), שמירה על אורח חיים תרבותי ודתי, השתתפות בחיי קהילה (חוגים ומועדונים), תעסוקה, לימודים, שיקום, בחירת מקום מגורים (בבית או בדיור חוץ ביתי), טיפול בענייני בריאות (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.

  יתרונותיו של יפוי הכח המתמשך

  • ביטחון ושקט נפשי במקום הסתמכות ערטילאית על טוב ליבם של אחרים – בפעם הראשונה ניתנת לאדם בגיר האפשרות לקבוע בעצמו על ידי מי ואיך יטופל במקרה חלילה של אי כשירות. באמצעות יפוי הכח המתמשך יכול אדם לקבוע לא רק כיצד יטופל בקשר לגופו, בריאותו ורכושו במקרה של איש כשירות, אלא גם ניתן לקבוע בידי מי יטופל, והאם מלבד מיופה הכח ישנם עוד גורמים אותם הוא מבקש ליידע בקשר לטיפול בו.
  • חיסכון בעגמת נפש, בירוקרטיה וזמן – עריכת יפוי כח מתמשך חוסכת מבני המשפחה והקרובים את עגמת הנפש, הטרחה והזמן הכרוכים בהגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס, שכן ללא הכנה מראש של יפוי כח מתמשך, מינוי אפוטרופוס בידי בית משפט הוא ההליך הנדרש במקרה של טיפול בענייניו של מי שאינו כשיר לעשות זאת בעצמו.
  • שמירה על שלום המשפחה ומניעת סכסוכים – הסדרה מפורטת של מייפה הכח מבעוד מועד ועל פי רצונו המפורש, המעוגנת במסמך משפטי מחייב, מונעת מבני משפחתו וקרוביו את עוגמת הנפש, ההתלבטויות והמחלוקות, שעשויות להתעורר ביניהם במקרה של צורך בקבלת החלטות הנוגעות לגופו, רכושו או בריאותו של מייפה הכח.
  • יפוי הכח המתמשך תקף לתקופה של עד שלושה חודשים לאחר הפטירה – החוק קובע כי אם מייפה הכח לא קבע אחרת, מיופה הכח לענייני רכוש יוכל לפעול לשם ביצוע תשלומים עבור שירותים שונים שניתנו למייפה הכח או הקשורים ברכושו, וכן לשלם מכספי מייפה הכח הוצאות סבירות לקבורה ואבלות ולנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף וזאת עד שלושה חודשים לאחר הפטירה. בכך פתר החוק בעיה מרכזית שהינה הקפאת חשבונות הבנק של הנפטר ואי יכולת לפעול עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

  כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו: יפוי כח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות ואפוטרופסות.
  מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו לפי רמת תפקודו, באופן מכבד, ופחות מגביל בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו. על כן, מומלץ לתאם פגישה עם צוות עורכי הדין במשרדנו המוסמך לערוך יפוי כח מתמשך.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) בעז ברזלי ([email protected]) או לעו"ד סער כהן ([email protected]).