סל הקניות שלי
מודל-פיצוי-לחברות
 • לקוחות יקרים,

  חמ"ל (משבר הקורונה) בפירמת ברזלי ממשיך לעדכן אתכם בכל העת.

  להזכירכם, לפניות וסיוע ניתן לפנות לעפרה בירון, מנהלת השיווק בפירמת ברזלי במייל

  [email protected] 

  להלן עדכון לעיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית:

  המודל מעניק פיצוי שונה לשלוש קבוצות עסקים כדלקמן:

  מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ש"ח בשנת 2019

  התנאים לקבלת המענק:

  מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ש"ח בשנת 2019.
  ירידה במחזור העסקאות 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25% לפחות.
  (עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ 25% לא זכאים לפיצוי)

  גובה הפיצוי:

  • עסקים בעלי מחזור 18,000- 100,0000 ש"ח בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 700 ש"ח
  • עסקים בעלי מחזור 100,000- 200,000 ש"ח בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 1,875 ש"ח
  • עסקים בעלי מחזור 200,000- 300,000 ש"ח בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 3,025 ש"ח
  • לעצמאיים הפיצוי הנ"ל בא בתוספת לפיצוי העפעימה הראשונה והשנייה. לחברות הפיצוי הנ"ל בא בתוספת למענק בעלי השליטה בפעימה השנייה.

  דוגמא:

  מחזור שנתי 2019 60,000 ש"ח

  הכנסה חודשית 4,000 ש"ח

  מענק נוכחי: 700 ש"ח

  מענק פעימה 1: 2,600 ש"ח

  מענק פעימה 2: 2,800 ש"ח

  סה"כ מענקים: 6,100 ש"ח
   

  מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001 ש"ח ועד 1,500,000 ש"ח בשנת 2019

  אופן חישוב המענק:

  העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 ב30% ואת התוצאה המתקבלת מכפילים ב% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019, כפי שמופיע בתקנות.

  לנוחיותכם שקללנו את מרכיבי הפיצוי כאמור לעיל לאחוז הפיצוי הסופי המגיע בהתאם לשיעור הירידה במחזור. להלן הטבלה:

  שיעור הירידה במחזור                                  % הפיצוי הסופי

  0-25%                                                       0%

  25-40%                                                      3%

  41-60%                                                      6%

  61-80%                                                       10.5%

  81-100%                                                     15%

  (לידיעה: מרכיב ה30% מבוסס על קיבוע שיעור משלים ההוצאה הנחסכת במודל צוק איתן)

  התנאים לקבלת המענק:

  ירידה במחזור העסקאות בתקופה 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25% לפחות

  הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ש"ח

  להלן דוגמא לשלבי עריכת התחשיב:

  1. מדידת שיעור הירידה במחזור לעניין קביעת הזכאות

  מחזור 3-4/2019 500,000

  מחזור 3-4/2020 180,000

  ירידה במחזור 320,000- ירידה של 64% במחזור (% פיצוי סופי 10.5%)

  2. הכפלת סכום מחזור עסקאות בחודשים 3-4/2019 באחוז הפיצוי הסופי

  בדוגמא לעיל, 500,000* 10.5%= 52,500 ש"ח

  במידה והמחזור היה יורד ביותר מ80% הפיצוי היה 500,000*15%= 75,000

   
  מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ1.5 מיליון ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח בשנת 2019

  הגדרות

  תשומת 2019- סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 (לא כולל מע"מ)

  תקופת המענק- חודשים 3-4/2020

  הוצאות שכר נחסכות- סה"כ שכ"ע שנחסך בתקופת המענק בגין יציאת עובדים לחל"ת/ פיטורין מוכפל ב6 (כדי לייצר תיקנון שנתי)

   כיצד יחשבו שכ"ע חודשי של העובדים בתקופת החל"ת?

  ע"פ ממוצע השכר הכולל שלהם ב3 חודשים שקדמו לחל"ת (מופיע בתלוש שכר כחייב בדמי ביטוח לאומי) * 1.25

  דוגמא:

  משה היה בחל"ת 1.5 חודשים ( 15/3-31/5) שכר העבודה החודשי הממוצע של משה בחודשים 12/19-2/20 היה 15,000 ש"ח. כיצד נחשב את הוצאות השכר הנחסכות?

  15,000* 1.25*1.5*6= 168,750 ש"ח

  שיעור משלים ההוצאה הנחסכת

  שיעור משלים ההוצאה הנחסכת= ( 0.9* תשומת 2019+ הוצ' שכר נחסכות) -1 

                                                           מחזור 2019

  שימו לב- שיעור המשלים ההוצאה הנחסכת יהיה התוצאה המתקבלת בנוסחה לעיל או 30% הנמוך מביניהם.

  מחזור ההכנסות- המחזור (ללא מע"מ) כפי שדווח למע"מ ולמעט הכנסות הוניות (ממכירת רכוש וכיוצ"ב).

  אופן חישוב המענק:

  העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור 3-4/2019 בשיעור משלים ההוצאה הנחסכת המחושב בהתאם לנוסחה בהגדרות לעיל או 30%, הנמוך מביניהם. התוצאה המתקבלת מוכפלת ב% הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה המצ"ב.

  שיעור הירידה במחזור                             % הפיצוי המגיע

  0-25%                                                 0%

  25-40%                                               10%

  41-60%                                               20%

  61-80%                                               35%

  81-100%                                             50%

  התנאים לקבלת המענק:

  ירידה במחזור העסקאות בחודשים 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25% לפחות. 

  הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ש"ח.

  להלן דוגמא לשלבי עריכת התחשיב:

  נתונים של חברת הפעימה השלישית בע"מ:

                                                ש"ח

  מחזור 3-4/2019                         1,600,000

  מחזור 3-4/20                             310,000

  מחזור 2019                               10,500,000

  תשומות 2019                            6,100,000

  הוצ' שכר נחסכות בתק החלת    416,666

  הוצ' שכר נחסכות בתק החלת בתקנון שנתי 2,500,000

  שיעור הירידה במחזורים- 94%

  חישוב שיעור משלים ההוצאה הנחסכת:

  0.239= (0.9* 6,100,000+ 2,500,000) - 1

                        10,500,000

  נקבע כי שיעור משלים ההוצאה הנחסכת יהיה תוצאת הנוסחה או 0.3 (30%), הנמוך מביניהם. לכן בדוג' שלנו ניקח את שיעור משלים ההוצאה הנחסכת הנמוך- 0.239

   הכפלת שיעור משלים ההוצאה הנחסכת ב% הפיצוי המגיע (בהתאם לשיעור הירידה במחזור) ובמחזור 3-4/2019:

  המחזור ירד ב 80.7% (מ 1,600,0000 ל 310,000) ולכן אחוז הפיצוי המגיע הוא 50%

  הפיצוי   0.239*0.5*1,600,000= 191,200 ש"ח 

  עסקים שנפתחו ב 2019

  עוסק שפעילותו החלה לאחר 1/1/2019, מחזור עסקאותיו לעניין השוואה למחזור העסקאות בחודשים 3-4/2020 יהיה ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה מחודש לאחר יום פתיחת העסק ועד 31/12/2019, מוכפל ב2.

  מועדי הגשה

  בקשה תוגש תוך 90 יום מיום 12/5/2020 באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו.

  השגה

  הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המיסים בנוגע למענק, רשאי להגיש השגה תוך 45 יום ממועד ההחלטה. תשובה להשגה והחלטה מנומקת תינתן תוך 180 יום מהגשתה.

  ניתן להגיש השגה שנייה לוועדת השגות שתוגש תוך 45 יום ממועד קבלת המשיג את ההחלטה בהשגה הראשונה.

  ההשגות יוגשו בטופס מקוון.

  מוסדות ציבור

  התקנות קובעות פיצוי למוסדות ציבור זכאים, לגביהם יפורסמו הסברים באגרת נפרדת.