סל הקניות שלי
מיזוגים-ורכישות
 • ברזלי מיזוגים ורכישות

  במסגרת העמקת הפעילות וההתמחות שלנו בתחום רכישת החברות ובתחום המיזוגים הקימה ברזלי זרוע לייעוץ כלכלי באמצעות חברת הבת ״ברזלי ייעוץ כלכלי ועסקי 2008 בע״מ״, המציעה ללקוחות המשרד שירות ייחודי שעיקרו בדיקת נאותות משולבת - חשבונאית, כספית ועסקית.

  בדיקת נאותות היא הליך חיוני בכל עסקה של רכישת חברה או פעילות ובעסקאות מיזוג. הבדיקה, המתבצעת על פי רוב לאחר חתימת מזכר הבנות או הסכם מותנה, נועדה לוודא את נכונות מצגי הצד המוכר, לזהות ולאמוד את הסיכונים הכרוכים בעסקה ולהעריך את הפוטנציאל הגלום בה.

  לרוב, בדיקת הנאותות המקובלת במגזר הפרטי מבוצעת בהיבט המשפטי והחוזי על ידי עורכי דין, ובהיבט החשבונאי והמצגים הכספיים על ידי רואי חשבון. עם זאת, הניסיון שלנו מלמד כי צמצום הבדיקה מעבר לבדיקה המשפטית לתחומים החשבונאיים בלבד, עלול להחטיא את המטרה. כדי לבצע בדיקת נאותות מלאה, יש לבדוק את העסקה גם באמצעות מומחים רלוונטיים בתחום ההתנהלות העסקית של החברה: התקשרויות עם ספקים ולקוחות, מחזור החיים של המוצרים והשרותים, מערכי הייצור והשיווק, משאבי אנוש ועוד.

  המתודולוגיה שפותחה בחברת הייעוץ של ברזלי נוקטת בגישה רב תחומית: בדיקה כוללת של כל תחומי הפעילות והדיווח הקריטיים של החברה הנבדקת, באמצעות אנשי מקצוע בעלי ניסיון והתמחות רלוונטיים; לא פעם נערכת גם הערכת שווי כלכלי על בסיס ממצאי הבדיקה. התהליך מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם עורכי הדין המבצעים את בדיקת הנאותות המשפטית.

  איש המקצוע המרכזי בבדיקות אלה הוא אבנר גפני, מנכ"ל חברת הייעוץ; לאבנר ניסיון ניהולי של עשרות שנים בתפקידי ניהול בכירים: יו"ר פעיל, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל שיווק בחברות בתחומי התעשיה, השיווק, ההיי-טק, האנרגיה והביוטק. ניסיון זה מעניק לאבנר ולצוות היועצים שלו את האפשרות לנתח ולזהות בזמן קצר את הגורמים הקריטיים להצלחת החברה.

  בדיקות נאותות בגישה הרב תחומית בוצעו על ידינו בשנים האחרונות בהצלחה רבה בחברות גדולות ובינוניות בתחומים שונים: תעשיה, היי-טק, שרותים, אנרגיה, תעופה, תשתיות ומלונאות. לא מכבר הושלמה רכישת חברת המלונאות הציבורית "חוף גיא" על בסיס בדיקת נאותות והערכת שווי שהוכנה ע"י צוות חברת הייעוץ בראשות אבנר גפני.