סל הקניות שלי
מיסוי-הפרט
 • צוות המומחים בפירמת ברזלי הינו בעל ידע וניסיון רב שנים על מנת לסייע ליחידים לתכנן באופן אופטימאלי את פעילותם בכל תחנות חייהם, לעמוד בכל דיווחי המס הנדרשים, וליהנות מכלל הזכויות המגיעות להם במסגרת החוק (החזרים, הטבות, וזיכויים). לא כל יחיד מודע לכלל הזכויות שלו וכאן אנו מעניקים את המענה המהיר, היעיל והאישי ביותר כדי למצות את כלל הזכויות המגיעות ליחיד במסגרת עסקיו ובחייו הפרטיים. הלווי הצמוד, ביחד עם הכרתנו את החוק המשתנה חדשות לבקרים, תוך גמישות מחשבתית מעניק את השירות הטוב ביותר עבורך. סל השירותים בנושא הייעוץ בתחום המיסוי האישי כולל:

  • דוחות אישיים- לאחר בחינה האם קיימת חבות במס והאם על היחיד להגיש את דוחותיו האישיים, אנחנו בודקים את חישוב המס המתחייב תוך ניצול כלל הטבות המס האפשרויות.
  • טיפול מול ביטוח לאומי- תחילה לימוד המצב האישי, לאחר בדיקה וסקירה מקיפה קבלת ההחלטות שימצו את מירב הזכויות בנושאים של קצבאות, שירותים מיוחדים, עדכון מעמד, פגיעה בעבודה ובנושאים רבים ומגוונים.
  • מס ערך מוסף- משלב פתיחת התיק ברשויות המס וסיווגו תוך מתן מענה לשאלות מקצועיות שעולות בתחום.
  • בחינת הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים כתוצאה מהשינויים והעדכונים בחקיקה.
  • ליווי שומות והתדיינות בגין שומות מול רשויות המס. הצהרות הון - הגנת הצהרת הון תוך מתן תשומת לב מיוחדת להשלכות האפשרויות במועד בדיקת הצהרת הון והשוואתה להצהרת הון קודמת. 
  • מיסוי פנסיוני- בחינת היבטי המס בהפקדות במועד ההפקדה ובמועד הפרישה, השלכות הפריסה על הפיצויים. 
  • ליווי עסקאות בעלי שליטה בחברות לרבות מכירה, הקצאה וכיו"ב. 
  • גילוי מרצון. 
  • טיפול בהשגת אישורים מקדמיים מנציבות מס הכנסה בגין הפקדות/ משיכות חריגות לרבות קבלת קצבה עתידית.