סל הקניות שלי
מיסוי-נאמנויות
  • מיסוי והדיווח על נאמנות רלוונטי בעיקר למי שמשמש נאמן בנאמנות ולא רק לנהנים או היוצרים. למשרדנו המיומנות הדרושה כדי לסייע לנאמן בטיפול, בייעוץ ובבדיקה של חבות המיסוי. סיווג נכון של הנאמנות משפיע בצורה מכרעת על חובת הדיווח וחבות המס.

    נושא זה הינו בין המורכבים ביותר בתחום המיסוי ועל כן רואה החשבון חייב להכיר את נושא הנאמנות היטב ולטפל בו במומחיות, בתכנון מראש ובליווי נכון לאורך כל חיי הנאמנות. למחלקת המיסים של פירמת רו״ח ברזלי, יש ניסיון רב בהכנת דוחות שנתיים עבור הנאמן ובייעוץ ללקוחות אשר חלקם נהנים ויוצרים בנאמנויות.