סל הקניות שלי
שירותי-ראיית-חשבון
 • באם הנך חייב בהגשת דוח אישי שנתי למס הכנסה, אנחנו נוכל לסייע לך ולהדריך אותך צעד בצעד בדרישות החלות עליך, במועדים להם אתה מחויב לדווח, ואיך לעשות את זה בצורה נכונה ומקצועית.

  מעבר לסיוע בהכנת דוח אישי שנתי למס הכנסה נשמח לתת לך מידע וליווי גם בתחומים הבאים: 

  • השלכות חוק מע"מ 
  • מיסוי חו"ל 
  • בדיקת כדאיות במסלולי דיווח הכנסות משכר דירה. 
  • הערכות מול חשיפה לביטוח לאומי 
  • השלכות העסקת בני משפחה בעסק 
  • בחינת הוצאות שלא נתבעו 
  • הערכות לקראת סוף שנה  - קופות גמל, קרן השתלמות, אבדן כושר עבודה וכיו"ב 
  • השלכות מס שבח (קיזוז הפסדים ופריסה)