סל הקניות שלי
us-desk
 •  

  US DESK - הדסק האמריקאי בברזלי נותן מענה לסוגיות מס שונות והתנהלות מול רשויות המס בארה"ב (IRS) בתחומים שונים. הדסק מונה רו"ח בעל רישיון אמריקאי ויועצת מס המתמחה במיסוי בין לאומי. בין השירותים הניתנים:

  • עריכת FBAR - אזרחי ותושבי ארה"ב (כולל בעלי "גרין קארד") נדרשים לדווח בכל שנה על מעורבותם בחשבונות פיננסיים לא אמריקאיים (ולא רק חשבונות בנק). הדיווח על חשבונות לא אמריקאיים ייעשה בעזרת טופס FBAR על בסיס שנתי, וזאת במידה שבמהלך השנה רכש הנישום זכויות בעלות או סמכויות חתימה בחשבונות פיננסיים במדינה שאינה ארה"ב, אשר ערכם המצטבר עולה על 10,000$ (אפילו ליום אחד במהלך השנה)
    
  • גילוי מרצון בארה"ב על סוגיו השונים -ביום 1 ביולי 2014 נכנס לתוקף עדכון חשוב לתכנית הגילוי מרצון עבור יחידים אזרחי ותושבי ארה"ב אשר מתגוררים בארה"ב ומחוצה לה. מומלץ לאזרחי ותושבי ארה"ב כאמור, אשר להם הכנסה שלא דווחה כיאות בארה"ב בשנים האחרונות והם בעלי חשבונות בנק ונכסים מחוץ לארה"ב, לשקול בחיוב פניה לרשויות דרכנו על-פי התכנית החדשה ובכך להימנע מקנסות כבדים.
  • דוחות אישיים
    
  • דוחות חברות  דיווח באמצעות חברות LLC- משקיעים ישראלים רבים פועלים בארצות הברית ובפרט בשוק הנדל"ן בארצות הברית באמצעות ישות המאוגדת כ- (Limited Liability (LLC. דרך פעולה זו נשענת ככלל על התובנה, כי השקעה ב LLC מגלמת בארצות הברית יתרונות תאגידיים ומיסויים כאחד, פרטים נוספים על יתרונות אלו ניתן לשמוע במשרדנו. 
    
  • ביטוח לאומי בארצות הברית ומיצוי זכויות של אזרחי ארצות הברית הגרים בישראל.